วิเคราะห์ภาพยนตร์ชาตินิยมสิงคโปร์ “Long Long Time Ago”

สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและผ่านเรื่องราวของการแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศมาเลเซีย ประวัติศาสตร์บาดแผลต่างๆ ได้ส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมผู้คนด้วยแนวคิดชาตินิยมอย่างสุดโต่ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในอันดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แน่นอนว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ย่อมต้องให้ความสำคัญกับการสร้างภาพยนตร์ที่สะท้อนความเป็นชาตินิยมสิงคโปร์ ดังในกรณีของภาพยนตร์เรื่อง Long Long Time Ago ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของประเทศสิงคโปร์ (ในปี ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา) กำกับโดย Jack Neo ชาวสิงคโปร์ รีวิว…Long Long Time Ago           Long Long Time…