ชายผู้ฝากลายเซ็นไว้กับหนังต่างๆมากมายอย่าง Christopher Nolan สู่หนังที่ไม่ควรพลาดอย่าง “TENET”

   ถือเป็นหนังอีกเรื่องที่ไม่ได้มาเพื่อกวาดเงินจากคนดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะการมาของหนังแต่ละเรื่องที่เป็นผลงานของ “Christopher Nolan” (คริสโตเฟอร์ โนแลน) นั้น มันเหมือนไม่ได้เป็นแค่หนังเพียงอย่างเดียว แต่มันยังหมายถึงทฤษดี หรือ ศิลปะของภาพยนต์อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะการที่ “Christopher Nolan” จะสร้างหนังออกมาแต่ละเรื่องนั้น ต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วคิดอีก เพื่อให้หนังออกมา ล้ำ และแตกต่าง จึงทำให้หนังทุกเรื่องที่ Christopher Nolan (คริสโตเฟอร์ โนแลน)  สร้างมานั้น อย่าง หนังเรื่อง TENET ที่ประทับใจคนดู…