The Twilight Zone (Season2) : “Downtime” หนังดราม่าไซไฟ แห่งบริบททางสังคม

“คุณยอมรับในบทบาทที่เป็นอยู่หรือเปล่า” ประโยคเกริ่นนำที่ว่า ด้วยบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน ที่แปรเปลี่ยนไปตามสัญชาตญาญ หรือภาคบังคับให้เป็นไปในตามสภาวะนั้น ๆ มุมมองที่สะท้อนถึงคำว่า “บทบาท”  แห่งซีรีส์ The Twilight Zone (Season2) ในตอนที่ชื่อว่า “Downtime” ก็เช่นเดียวกัน  ที่ดำเนินไปด้วยวิธีการเล่าในสไตล์หนังดราม่าไซไฟ  ที่มักพบเห็นในกลิ่นไอ ของซีรีส์ที่คล้ายกันอย่าง “Black Miror” แต่อาจจะซ่อนความดาร์กในการเข้าสู่โหมดมืดของเทคโนโลยีที่มากกว่า  ถึงกระนั้นการจับต้องที่เป็นนามธรรม  และข้อคิด ในหลายมิติ ยังคงเป็นจุดเด่นของตอนย่อยใน The Twilight Zone อยู่ เรื่องย่อ…The Twilight…