Mind Hunter ซีรี่ย์น้ำดีที่ศึกษาพฤติกรรมของฆาตกร

สำหรับใครที่เป็นสายสืบสวนสอบสวน แนะนำเลยว่าอย่าพลาดกับซีรี่ย์น้ำดีอย่างเรื่อง Mind Hunter ซึ่งเป็นซีรี่ย์เกี่ยวกับทาง FBI ได้ศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของฆาตกร ทั้งในแง่ของความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมว่ามีแรงจูงใจอะไรบ้าง ที่ทำให้เลือกสังหารผู้คน โดยกลุ่มที่ทาง FBI เลือกจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ซึ่งฆาตกรต่อเนื่อง คือ การเกิดพฤติกรรมซ้ำๆ ซึ่งจะต่างจากคนที่ฆ่าคนเพียงคนเดียวที่อาจเกิดจากความไม่ตั้งใจ รีวิว…Mind Hunter โดยซีรี่ย์เรื่อง Mind Hunter นี้ได้ดำเนินในช่วงปี 70 ซึ่งเป็นช่วงที่มีฆาตกรมากมายที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่นั้นอาจเป็นเรื่องของตำรวจยังมีความเชื่อผิดๆ หนังเรื่อง Kristy (2014)…